اظهار نظر جنجالی نیکی کریمی در مورد لب و گونه های پروتزی در سینمای ایران

سنترسینماپرس:   نیکی کریمی  خود نیز صورتی نچرال و طبیعی دارد و نشان داد که محبوبیت و شهرت تنها از طریق ارتباط با عوامل فیلم ها به دست نمی آید و اشخاصی مانند وی هستند که از راه استعداد و توانایی خود به چنین جایگاه خوبی رسیده اند. کریمی به تازگی اظهاراتی درباره خانم های بازیگر سینما داشت.

نیکی کریمی پیشتر گفته بود: در گذشته زیاد سینما رفتم و فیلم دیدم و چیزی که خیلی توجهم را جلب کرد. متاسفانه بازار داغ لب‌ها و چانه‌ها و گونه‌های تزریق شده و کاشته شده و خلاصه انواع و اقسام عمل‌ها و تزریق‌ها برای رسیدن به زیبایی و کمال مطلوب بود.

اظهار نظر جنجالی نیکی کریمی در مورد لب و گونه های پروتزی در سینمای ایران

وی نوشت: بعد از دیدن فیلم “گذشته”، و دیدن سیمای ساده برنیس بژو با خودم فکر کردم واقعا چه بر سر این جامعه آمده؟

بازیگری که فیلمش برنده اسکار است و این قدر شانس کار در اروپا و هالیوود دارد و تازه شاید رقابت گسترده‌ای پیش رو دارد، با این سیمای ساده در فیلم‌ها حاضر می‌شود.

اما بازیگران ما برای زیبا دیده شدن در تنها گستره پیش رو یعنی سینمای ایران دست به هر کاری می‌زنند که تازه نتیجه‌اش قیافه‌ای مصنوعی و غیرعادی و غیر قابل باور است.

واقعا آیا زیبایی‌شناسی جامعه ما تغییر کرده و مردم ما از قیافه‌های مصنوعی خوش‌شان می‌آید یا من نمی‌دانم این همه تلاش برای چیست؟

اظهار نظر جنجالی نیکی کریمی در مورد لب و گونه های پروتزی در سینمای ایران

منبع: شایانیوز