زمان و مبلغ دقیق یارانه اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام شد

زمان و مبلغ دقیق یارانه اسفندماه ۱۴۰۱ اعلام شد

سنترسینماپرس – مطابق ماه های قبل یارانه اسفند ماه باید بیستم این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛ البته ممکن است با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم، دولت یارانه اسفند ماه را زودتر به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. زمان واریز یارانه نقدی اسفند ماه مشخص شد و یارانه اسفند